Nevi Zorgcongres 2020
6 februari 2020, Van der Valk Hotel Utrecht

Deelsessies

A. Value-based Procurement: the unexpected driver in health care

Sprekers: Hans Bax, VBP

Krijg een compleet beeld van het Value-based Procurement concept en leer van enkele best-practises uit andere Europese landen waar de methode al succesvol werd toegepast. »

Schema: Deze deelsessie zal 2 keer gehouden worden.

 • Datum: 06-02-2020    Tijd: 11:45 - 12:40    Zaal: Oudegracht 1
 • Datum: 06-02-2020    Tijd: 14:40 - 15:35    Zaal: Oudegracht 1

B. Inkoop van geneesmiddelen. Van reactief naar proactief

Sprekers: Peter Roos, NFU & Erasmus MC | Vincent Suttorp, NFU & Erasmus MC

Er is veel te doen over (dure) medicijnen. De focus op kostenbeheersing, doelmatig gebruik en optimalisatie van de landelijke overlegstructuur zijn enkele ingrediënten die het overzichtelijk en aantrekkelijk maken. »

Schema: Deze deelsessie zal 2 keer gehouden worden.

 • Datum: 06-02-2020    Tijd: 11:45 - 12:40    Zaal: Oudegracht 4
 • Datum: 06-02-2020    Tijd: 13:35 - 14:30    Zaal: Domtoren 1

C. Contractmanagement: Structurele Impact als antwoord op Schaarste

Sprekers: Bas van Harselaar, Impact Inkoop en Contractmanagement

Het gesprek aangaan over het nut van contractmanagement, waarom je niet zonder kan en laten we aan de hand van praktijkvoorbeelden zien wat de do's en don'ts zijn. Contractmanagement, het antwoord op schaarste! »

Schema: Deze deelsessie zal 2 keer gehouden worden.

 • Datum: 06-02-2020    Tijd: 13:35 - 14:30    Zaal: Oudegracht 4
 • Datum: 06-02-2020    Tijd: 14:40 - 15:35    Zaal: Oudegracht 4

D. Een fair normbudget voor wijkverpleging VERVALLEN

Sprekers: Olivier van Noort, Menzis

VERVALLEN Bij populatiebekostiging wordt een normatief budget afgesproken voor een scherp gedefinieerde groep inwoners, verzekerden of patiënten. Hoe kom je tot een goede aanbieder en een efficiënt aanbod? »

Schema: Deze deelsessie zal 2 keer gehouden worden.

 • Datum: 06-02-2020    Tijd: 11:45 - 12:40    Zaal: Sessie VERVALLEN
 • Datum: 06-02-2020    Tijd: 13:35 - 14:30    Zaal: Sessie VERVALLEN

E. Duurzaam en gezond eten levert meer op dan het kost in de zorg

Sprekers: Koen Nouws Keij, Diverzio

Zorginstellingen besteden steeds meer aandacht om mensen een lekkere, gezonde en duurzame maaltijd voor te zetten, verspilling tegen te gaan, de kosten te beheersen en een groter aandeel van de inkoop duurzaam te maken. »

Schema: Deze deelsessie zal 2 keer gehouden worden.

 • Datum: 06-02-2020    Tijd: 11:45 - 12:40    Zaal: Domtoren 1
 • Datum: 06-02-2020    Tijd: 14:40 - 15:50    Zaal: Domtoren 1

F. Meten is weten, zeker bij MVI

Sprekers: Michiel Zijp, RIVM

Meten wat het effect is is onmisbaar bij maatschappelijke verantwoord inkopen. In deze sessie gaan we in op deze stelling en bespreken we voor elke fase van de inkoopprocedure wat de rol en mogelijkheden van het meten van effecten is. »

Schema: Deze deelsessie zal 2 keer gehouden worden.

 • Datum: 06-02-2020    Tijd: 13:35 - 14:30    Zaal: Oudegracht 1
 • Datum: 06-02-2020    Tijd: 14:40 - 15:35    Zaal: Oudegracht 2

G. We are prepared for the MDR - are you?

Sprekers: Marcel Buijs, Essity | Jenny Wennerberg, Essity

De nieuwe verordening voor medische hulpmiddelen (MDR) is vanaf 26 mei 2020 verplichte kost. (LET OP: In het Engels!) »

Schema: Deze deelsessie zal 2 keer gehouden worden.

 • Datum: 06-02-2020    Tijd: 11:45 - 12:40    Zaal: Oudegracht 2
 • Datum: 06-02-2020    Tijd: 13:35 - 14:30    Zaal: Oudegracht 2

H. Milieuthermometer Zorg praktische aanpak voor duurzaam inkopen

Sprekers: Judith de Bree, Milieuplatform Zorgsector | Barbara de Hulster, Atlant

Atlant was al een aantal jaar bewust bezig met duurzaamheid, echter werd een gestructureerde en duurzame aanpak gemist. Wat willen we nu eigenlijk bereiken en wat moeten we hier dan voor doen? »

Schema: Deze deelsessie zal 2 keer gehouden worden.

 • Datum: 06-02-2020    Tijd: 11:45 - 12:40    Zaal: Oudegracht 3
 • Datum: 06-02-2020    Tijd: 14:40 - 15:35    Zaal: Oudegracht 3

I. Samenwerken tegen schaarste

Sprekers: Fredo Schotanus, Universiteit Utrecht & Significant | Irene Mulder, Significant

Welke mogelijkheden zijn er om schaarste te overkomen door samenwerking en hoe geef je het handen en voeten? »

Schema: Deze deelsessie zal 2 keer gehouden worden.

 • Datum: 06-02-2020    Tijd: 13:35 - 14:30    Zaal: Oudegracht 5
 • Datum: 06-02-2020    Tijd: 14:40 - 15:35    Zaal: Oudegracht 5
Praat mee

#NEVIZorg