NEVI ZORGCONGRES 2017
2 februari 2017, Utrecht

Thema

"Verandering is de enige constante"

"De ontwikkelingen gaan zo snel, is het nog bij te houden?"

 

Elke dag blijkt het weer uit de media, de zorg is continu in beweging. Verandering wordt een continue proces waarmee we de zorg betaalbaar moeten houden/maken. Veel veranderingen gaan daar ook over. Technische ontwikkelingen zoals rond ICT en robotisering. Procesontwikkelingen zoals e-health en de gevolgen van het convenant. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals duurzaamheid en integriteit. En het gaat om inkoopontwikkelingen zoals uitbesteden, niet alleen van bijvoorbeeld laboratoriumdiensten maar zelfs van inkoop, en het stimuleren van de inkoopvolwassenheid in de GGZ en VVT.

 

Om met onze instellingen succesvol te blijven, moeten we ons anders organiseren en onze vaardigheden in de juiste richting te ontwikkelen. Alleen dan kunnen we in de onvoorspelbare wereld impactvol blijven.

 

Daarnaast zie je ook dat ziekenhuizen steeds meer keuzes moeten maken vanuit die veranderingen en de kosten: hou je alle specialismen of kies je bepaalde speerpunten of zoek je juist de samenwerking zodat je toch nog grip houdt op je eigen patiëntenstroom.

Dat komt voort uit de “grote” onderwerpen zoals genoemd:

  • ICT, EPD en cybersecurity! Thuisdiagnostiek en e-health. En hoe koop je dat dan in?

  • Prijstransparantie, alle invalshoeken belichten middels een debat (van inkoop, van leveranciers/branches, van IGZ, van codecommissie GMH, van politiek).

  • Outsourcing lab, outsourcing inkoop (Coppa en eigenlijk ook Intrakoop).

  • VWS schakelt Emeritor in om de inkoopvolwassenheid te onderzoeken, eerst in de GGZ en nu in de VVT.

  • Een andere ontwikkeling is duurzaamheid, in alle ziekenhuizen in Amsterdam wordt door MPZ de milieuthermometer gestoken. In de VVT is duurzame voeding hot, maar welke gevolgen heeft dat voor de supply chain.

  • Zakelijk fatsoen, alignement en de compliance van de inkoopfunctie.

Uit de evaluatie van afgelopen jaar en de keuzes die deelnemers maken voor sessies concludeerden we dat sessies moeten verrijken. En dat keynotes iets hoger over mogen/moeten gaan dan parallelsessies. Strategisch ten opzichte van tactisch.

Doe je mee? Meld je aan!

 

Praat mee

#NEVIZorg