Nevi Zorgcongres 2020
6 februari 2020, Van der Valk Hotel Utrecht

D. Een fair normbudget voor wijkverpleging VERVALLEN

VERVALLEN Bij populatiebekostiging wordt een normatief budget afgesproken voor een scherp gedefinieerde groep inwoners, verzekerden of patiënten. Hierdoor ontbreekt de financiële prikkel tot onnodige zorginzet maar bestaat juist een zeker risico op een gebrekkige toegang tot zorg. Populatiebekostiging vraagt dus om een normbudget dat realistisch is, gegeven de kenmerken van de populatie. In de presentatie wordt de kostenvariatie van wijkverpleging in 60 gemeenten verklaard op grond van sociaal-demografische en gezondheidsverschillen. Kostenvariaties per gemeente blijken voor een behoorlijk groot deel verklaard te kunnen worden met kenmerken van de inwoners, maar daarnaast spelen ook aanbodfactoren een rol zoals het type zorgaanbieder en de concurrentiegraad in een gemeente. Dit roept de vraag op welk type aanbieder in welke omvang gecontracteerd zou moeten worden om tot een efficiënt aanbod te komen.

Doelgroep: voor iedereen geschikt

Schema: Deze deelsessie zal 2 keer gehouden worden.

  • Datum: 06-02-2020    Tijd: 11:45 - 12:40    Zaal: Sessie VERVALLEN
  • Datum: 06-02-2020    Tijd: 13:35 - 14:30    Zaal: Sessie VERVALLEN

Sprekers

Olivier van Noort, Menzis

Olivier van Noort, Menzis »

Accountmanager 1e lijnszorg Menzis

« Ga terug naar de lijst

Praat mee

#NEVIZorg