Nevi Zorgcongres 2020
6 februari 2020, Van der Valk Hotel Utrecht

I. Samenwerken tegen schaarste

Vanwege de stijgende zorgvraag en beperkt beschikbare middelen, neemt schaarste de komende jaren toe in de zorg. Eén van de mogelijkheden voor zorgaanbieders om schaarste in de zorg te lijf te gaan, is door meer samen te werken. Door samen te werken worden kennis, ervaring, capaciteit en/of financiële middelen beter benut. In deze interactieve sessie lichten we kort enige theorie toe en daarna enkele praktijkvoorbeelden. Aan de hand van deze voorbeelden gaan we samen met het publiek in op vragen als: welke mogelijkheden zijn er (nog meer) om schaarste te overkomen door samenwerking? Hoe geef je handen en voeten aan samenwerking?

Schema: Deze deelsessie zal 2 keer gehouden worden.

  • Datum: 06-02-2020    Tijd: 13:35 - 14:30    Zaal: Oudegracht 5
  • Datum: 06-02-2020    Tijd: 14:40 - 15:35    Zaal: Oudegracht 5

Sprekers

Fredo Schotanus, Universiteit Utrecht & Significant

Fredo Schotanus, Universiteit Utrecht & Significant »

Bijzonder hoogleraar Public Procurement aan de Universiteit Utrecht & Consultant bij Significant
Irene Mulder, Significant

Irene Mulder, Significant »

Consultant bij Significant

« Ga terug naar de lijst

Praat mee

#NEVIZorg