NEVI ZORGCONGRES 2019
7 en 8 februari 2019

Ir. Hyleco Nauta

Director eHealth Innovation bij Universitair Medisch Centrum Utrecht

Ir. Hyleco Nauta

Peronaliseren van de zorg met eHealth en Data Analytics

De zorg verandert. Eigen regie voor de patiënt, meer persoonsgerichte zorg/hogere kwaliteit, druk op de kosten. Hoe kunnen nieuwe technieken zoals eHealth en Data Analytics een  bijdrage leveren aan het verder vernieuwen van de zorg, ook bij de patiënt thuis?  Hoe kunnen we deze technieken inzetten voor preventie,  risicobeheersing en een beter, persoonlijk medisch advies? 
Door middel van de pilots onderzoekt het UMC Utrecht deze nieuwe werkwijze van zorgverlenen om het op een gedegen manier te implementeren in de organisatie. Door middel van pilots wordt ook onderzocht hoe meer persoonsgerichte zorg gerealiseerd kan worden o.a. door het toepassen van innovatieve data-analytics in de kliniek.  De ervaringen met deze nieuwe manier van werken, succesfactoren en belangrijke randvoorwaarden zullen besproken worden in de presentatie.

Keynote:

  • Hyleco Nauta: Personaliseren van de zorg met eHealth en Data Analytics

« Ga terug naar de lijst

Praat mee

#NEVIZorg

Google Maps Widget