NEVI ZORGCONGRES 2019
7 en 8 februari 2019

Hennie de Hoog

Programmamanager / Ministerie van Veiligheid en Justitie

Hennie de Hoog

In het licht van het uitvoeringsproject Compacte Rijksdienst zijn binnen de rijksoverheid initiatieven gestart om het inkopen van software(licenties) zo efficiënt en professioneel mogelijk te laten verlopen en op die manier de ICT-kosten beter te beheersen (en waar mogelijk te verlagen). Met dit doel zijn Rijksbreed - Strategisch Leverancier Management, Categorie Management en Software Asset Management ingericht. Hiermee is er een samenwerkingsverband ontstaan die er voor zorgt dat de Overheid vanuit een regierol haar leveranciers kan benaderen. 

Hennie de Hoog (Programmamanager Software Asset Management Rijksoverheid) vertelt over toen, nu én straks en geeft het publiek tips mee voor hun eigen werkomgeving. Hennie wordt bijgestaan door Johan West (Algemeen Directeur Crayon Benelux en IT Asset Management trainer).

Keynote:

  • Hennie de Hoog: Inkoop & ICT bundelen krachten: 1+1=3

« Ga terug naar de lijst

Praat mee

#NEVIZorg

Google Maps Widget