NEVI ZORGCONGRES 2019
7 en 8 februari 2019

Gert Walhof

E-proQure, uw kenniscentrum voor het optimaliseren van inkoopprocessen met behulp van inkoopsystemen.

Gert Walhof

Workshop e-Procurement: Fundament niet op orde, dan geen basis voor inzet nieuwe technologieën. 

Technologische ontwikkelingen gaan een steeds belangrijkere rol spelen in het leven van de inkoper voor de zorg. Niet alleen doordat steeds meer producten en diensten technologie als onderdeel hebben of door de steeds stijgende ICT uitgaven. Dit speelt niet exclusief bij inkoop. Alle primaire- en ondersteunende bedrijfsfuncties gebruiken in toenemende mate ICT om de prestaties te verhogen. Inkoop mag daar niet achterblijven. 
ICT ter ondersteuning van de inkoper wordt aangeduid als e-Procurement. En ook hier doen nieuwe technologieën hun intrede. Binnen de bekende software ter ondersteuning van de inkoopfunctie. Maar er komen ook steeds meer ‘new kids on the block’, start ups  waarvan wordt gezegd dat ze sterke invloed gaan krijgen op dit softwarelandschap en op de manier waarop in de toekomst wordt ingekocht. 
Voorwaarde voor de inkoper om te kunnen ontwikkelen is dat het fundament op orde is. De informatievolwassenheid moet zo zijn dat in de toekomst kan worden aangesloten op wat nieuwe technologieën gaan bieden. Maar welke zorginstellingen zijn al zover? Wie heeft e-sourcing, e-contractmanagement en e-purchase-to-pay al draaidende? 
In deze workshop gaan Antoinette Vriend en Gert Walhof in op bovenstaande ontwikkelingen. Ze laten zien hoe de inkoper kan bepalen wat de volwassenheid is van e-Procurement op dit moment, hoe je bouwt aan een goed fundament, welke invloed nieuwe technologieën kunnen hebben en hoe je daarmee omgaat. e-Procurement gaat de inkoper helpen met kostenmanagementmanagement en innovatie. Inkopers in de zorg moeten er nu mee aan de slag.

 

Deelsessies

« Ga terug naar de lijst

Praat mee

#NEVIZorg

Google Maps Widget