NEVI ZORGCONGRES 2019
7 en 8 februari 2019

Florian Visser

Directeur St. RijnmondNet

Florian Visser

Florian is een expert op het gebied van regionale samenwerking, specifiek op het gebied van digitale informatie uitwisseling. Hij heeft verschillende functies bekleedt, zowel in Nederland als in Europa. In het Europese is hij vooral actief geweest op het gebied van standaardisatie en business modelling. Dit om enerzijds te komen tot opschaling van ehealth initiatieven, maar anderzijds ook om een zogenaamd level playing field te creeren.
Florian is van oorsprong zowel econoom als psycholoog. Zijn kennis komt goed van pas in trajecten waarin zorginstellingen samenwerken om resultaten te behalen bij uitwisseling van medische gegevens. Zijn ervaring heeft hij inmiddels op verschillende congressen in Europa gedeeld.

Deelsessies

« Ga terug naar de lijst

Praat mee

#NEVIZorg

Google Maps Widget