Nevi Zorgcongres 2020
6 februari 2020, Van der Valk Hotel Utrecht

Peter Roos, NFU & Erasmus MC

Ziekenhuisapotheker Erasmus MC en IZAAZ (NFU)

Peter Roos, NFU & Erasmus MC

Tot november 2016 vervulde Peter zijn functie als afdelingshoofd apotheek in het Erasmus MC. Hiervoor heeft hij leiding gegeven aan de apotheek van het AMC (Amsterdam) en momenteel is Peter belast met de portefeuille van de dure geneesmiddelen binnen de universitaire centra als programmamanager en voorzitter van de inkoopcombinatie IZAAZ (NFU)

Deelsessies

« Ga terug naar de lijst

Praat mee

#NEVIZorg