NEVI ZORGCONGRES 2019
7 en 8 februari 2019

Personaliseren van de zorg met eHealth en Data Analytics

Personaliseren van de zorg met eHealth en Data Analytics

"De zorg verandert. Eigen regie voor de patiënt, meer pesoonsgerichte zorg/hogere kwaliteit, druk op de kosten. Hoe kunnen nieuwe technieken zoals eHealth en Data Analytics een  bijdrage leveren aan het verder vernieuwen van de zorg, ook bij de patiënt thuis? Hoe kunnen we deze technieken inzetten voor preventie, risicobeheersing en een beter, persoonlijk medisch advies?
Door middel van de pilots onderzoekt het UMC Utrecht deze nieuwe werkwijze van zorgverlenen om het op een gedegen manier te implementeren in de organisatie. Door middel van pilots wordt ook onderzocht hoe meer persoonsgerichte zorg gerealiseerd kan worden o.a. door het toepassen van innovatieve data-analytics in de kliniek. De ervaringen met deze nieuwe manier van werken, succesfactoren en belangrijke randvoorwaarden zullen besproken worden in de presentatie."

Sprekers

Ir. Hyleco Nauta

Ir. Hyleco Nauta »

Director eHealth Innovation bij Universitair Medisch Centrum Utrecht

« Ga terug naar de lijst

Praat mee

#NEVIZorg

Google Maps Widget