NEVI ZORGCONGRES 2019
7 en 8 februari 2019

Sessie D: Inkoop van transformatie, hoe zet je eHealth en digitale zorg in?

eHealth en digitale zorg zijn actuele thema's om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden. Zorg op de juiste plek is een speerpunt van overheid, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Hoe gaat dat in de praktijk, wat zijn de uitdagingen van verschillende stakeholders en hoe werkt u juist samen op deze thema's. Deze transformatie heeft enorme impact op de gehele organisatie. Ronald is nauw betrokken geweest bij vele van deze innovatieve trajecten, zoals bijvoorbeeld HartWacht. HartWacht is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen zorgorganisatie, zorgverzekeraar en technologie/implementatiepartner. In deze sessie gaat Ronald, mede als vervolg op de keynote van Daan Dohmen, met u in gesprek over uw uitdagingen en we proberen samen te verkennen hoe de meeste waarde kan worden toegevoegd.

Schema: Deze deelsessie zal 1 keer gehouden worden.

  • Datum: 07-02-2019    Tijd: 14:45 - 15:45    Zaal: Breakout 2

Sprekers

Ronald Scheffer

Ronald Scheffer »

Business & Growth bij Luscii

« Ga terug naar de lijst

Praat mee

#NEVIZorg

Google Maps Widget