NEVI ZORGCONGRES 2018
1 februari 2018, Bunnik
Praat mee

#NEVIZorg

Bij het NEVI Zorgcongres zijn ook leveranciers welkom met een maximum van 25% van het totaal aantal deelnemers en maximaal 2 deelnemers per leverancier. Uiteraard hebben leveranciers die lid zijn van NEVI voorrang. NEVI behoudt zich dus het recht voor inschrijvingen te weigeren ook al is een bevestiging ontvangen.